STEM DERSİNİN EĞİTİMDEKİ YERİ

Çağımızda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucunda buluşlar ve yeni icatlar ortaya çıkmaktadır. Günümüze kadar elde edilmiş birikimler neticesinde her geçen dakika yeni bir buluş ve yeni bir icat ortaya çıkmaktadır. Bu da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 21. yüzyıla uygun, yenilikçi yaklaşımlar ile eğitim alması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

            STEM eğitimi disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen(science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi önemli dört disiplini birbiriyle uyumununu hedefleyen bir öğretim sistemidir.

“Gelecek için yetiştirdiğimiz çocuklarımıza bugün nasıl bir eğitim vermeliyiz ki yarın hayata atılırken yetkin birer insan olarak hazır olabilsinler?” sorusunun cevabına baktığımızda STEM derslerinin önemi ciddi bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

STEM derslerinin ile öğrencilere edindirdikleri;

 • 21.yy becerileri,
 • Fen ve matematik becerileri,
 • Teknoloji ve mühendislik becerileri,

Okulumuzda anaokuldan liseye kadar verilen STEM dersleri ile öğrencilere kazandırmaya çalıştığımız 21.yy becerileri;

 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
 • İletişim ve İşbirliği
 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Medya Okuryazarlığı
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okur-Yazarlığı
 • Girişimcilik
 • Üretkenlik
 • Gelişmiş transfer becerileri,
 • Üç boyutlu düşünme becerileri,
 • Algoritma hazırlayabilme, kodlama yapabilme, bilgi-işlemsel düşünebilme,
 • Ekip çalışması yapabilen, çözüm öneren, çözüm üreten,
 • İletişim becerileri yüksek olabilme, alanında lider olabilme.

STEM dersi etkinlikleri MEB Öğretim planlarındaki kazanımlar doğrultusunda, bu kazanımlara uygun fen, matematik, mühendislik ve 21.yy becerileri kullanılarak hazırlanmaktadır. Yani derslerde öğrencilerimiz kodlama öğrenirken fen, matematik kazanımlarını kullanmakta ve bu sayede dersler arasında etkileşim kurmaktadır. Öğrencilerimiz okulumuzdaki STEM derslerinin eğitim süreci sonunda; hayal edip tasarlayarak, mühendislik döngüsünü kullanarak bir ürün ortaya çıkarmaktadır. Bu sayede yıl boyunca eğitimini aldığı elektronik devre tasarımları, kodlama, üç boyutlu tasarım, mobil uygulama geliştirme gibi eğitimleri birlikte kullanarak hayata uygun bir ürün yapma şansı yakalamaktadır.

            Bütün bu çalışmaları değerlendirdiğimizde öğrencilerimiz STEM dersleri sayesinde hayata atıldıklarında birikim ve becerilerini bir arada kullanmayı, proje üretmeyi, problemlere farklı bakış açıları getirmeyi daha kolay yapabileceklerdir. Bunlar STEM derslerinin doğal sonuçlarıdır.