Hakkımızda

Vizyon

Yaşam boyu öğrenme felsefesini  kendisine rehber edinmiş eğitim kadrosu ile yenilikçi, eğitimin var olduğu her alanda saygın bir yeri olan, yaşamın içinde söz sahibi, yüksek standartlı bir eğitim öğretim kurumu olmaktır.

Misyon

Varlık nedenimiz: Büyük Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesinin, vatanının, milletinin, bayrağının ve İstiklal Marşı’nın kutsallığının farkında; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görevlerini ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş …

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bütünlüğü bakımından dengeli,gelişmiş bir karaktere sahip, özgür iradeli, bilimsel, analitik ve eleştirel düşünebilen, empati kurabilen, geniş bir dünya algısına sahip, insanlık adına nitelikli gençler yetiştirmektir.

Neden STEM+A LMS Sistemi

STEM+A LMS sistemi size okulda, evde her yerde öğrenme ve öğrendiklerinizi pekiştirme imkanı sunar.

Online Eğitimler

Öğrencilerimiz sistem üzerinden hem evde hem okulda eğitim alabilmektedirler.

Kurs Sınavları

Öğrencilerimiz eğitim aldığı kurs alanları ile ilgili bitirme sınavı olmaktadırlar.

Sertifika

Sınavlarından başarı elde eden öğrenciler sertifika almaya hak kazanır.