Eğitimlermiz

BT Okur Yazarlığı
BT(Bilişim Teknolojileri)
3 Boyutlu Tasarım
3D Design
Temel Elektronik
Basic Electronics
Programlama (C, Python, Arduino IDE)
Programming (C, Python, Arduino IDE)
Web Tasarım
Web Development
Algortima ve Akış Diyagramları
Algortima and Flow Diagrams
Elektronik Devre Kartları
Electronic Circuit Boards
Mobil Programlama
Mobile Programming
2 Boyutlu Çizim
2D Drawing
Oyun Tasarımı ve Programlama
Game Design and Programming
Blok Tabanlı Kodlama
Block Based Coding
Girişimcilik Eğitimleri
Entrepreneurship Trainings