EĞER, EĞER – BAŞKA ŞARTI (VE, VEYA, DEĞİL DURUMLARI)